Příběh značky

Velmi často se dnes skloňuje takzvaný Průmysl 4.0 s velkou mírou automatizace a využitím umělé inteligence. Model samotných firem však zůstává stále stejný. Na jedné straně je zaměstnavatel, na druhé straně je zaměstnanec. To má své výhody, ale také nevýhody.

Nově přichází koncept firmy páté generace. Jde o zcela nebo částečně virtuální firmu. Ta má zaměstnance pouze na těch pozicích, které plně vytíží nebo je z nějakého důvodu potřebuje fixovat u sebe. Takovým důvodem může být ochrana know-how. Ostatní profese pak najímá podle potřeby na trhu freelancerů (OSVČ, kteří pracují pro více klientů).

Firma páté generace přináší velkou flexibilitu oběma stranám, značné úspory, vyšší kvalitu práce, lepší možnosti uplatnění dnes znevýhodněných skupin (např. žen na rodičovské dovolené, handycapovaným apod.).

Jedním z oborů, pro který je tento koncept skvělý, je právě reklama a marketing, a to zejména v on-line světě. Práce na dálku je v něm již dnes standardem, obsahuje obrovské množství specializací i freelancerů, kteří se jim věnují.

Firma páté generace je ale stále jen konceptem. Společnost Web and IT solution s.r.o. vznikla právě proto, aby ho ověřila v praxi a zároveň vyvinula veškeré nástroje pro maximální využití jeho potenciálu. S podobnými projekty má majitel zkušenosti již z předchozí praxe. Např. v roce 2005 byl vývojářem systému InterCom, s jehož pomocí zavedl pro reklamní agenturu GSA (GS Agency v.o.s.) práci na dálku v dobách, kdy o ní ostatní jen snili.

Protože je smyslem Web and IT solution s.r.o. ověření konceptu firmy páté generace, získají její klienti veškeré výhody, které tento koncept přináší a ještě něco navíc. Je jim garantována cena i termín dodání a neplatí žádné zálohy.

Čtěte také: